Els números no cuadren

Hola,

La més gran de les tres piràmides de la plana de Gizeh, es va construir per ordre del faraó Kheops, i se la coneix com la gran piràmide, o la de Khufu o la de Keops. Així que va ser construïda ara fa uns 4500 anys. Punto pelota, ho diu la ciència.
Una altra vegada patim la manca d'humilitat dels científics que haurien de dir alguna cosa així: per les dades que tenim i els registres que hem trobat i combinat amb els estudis realitzats datem que la gran piràmide es va construir sobre el 2500 abans de Crist, i a l' semblar en el regnat de Keops. Si trobem altres dades us informarem. En canvi afirmen el primer, si algú els contradiu en diuen magufo, i quan surt alguna altra dada diuen allò de: a la llum de les noves dades ara aquesta és la nova veritat.
Així passa com a principi de segle XX, els Dixon es van topar amb tres objectes dins de la piràmide, en l'anomenada cambra de la reina, darrere d'un mur. Aquests van ser enviats a diversos museus a Anglaterra, i el que era de fusta es va perdre fins fa un temps. Un museu l'ha trobat les restes en una petita caixa i a l'ésser fusta els han enviat a datar per carboni 14. El resultat és que la fusta és de fa 5000 anys, és a dir 3000 abans de Crist. Opcions? Una eina de fusta construïda de la fusta d'un arbre del 3000 abans de Crist que es va utilitzar 500 anys mes tard. O una eina actual quan es va construir la piràmide, la qual cosa la dataria 500 anys abans del que diuen els historiadors i pel que Kheops no encaixaria en la cronologia. Una tercera més probable és que la piràmide està construïda sobre d'una altra anterior, potser d'aquí el seu gran grandària, així l'eina seria de les primeres construccions i Kheops ordenaria fer-la més gran en el seu honor.
Sigui com sigui el que demostra és que res o gairebé res sabem dels nostres avantpassats per molt categòrics que siguin els científics en les seves afirmacions.

Comentaris

Publicacions populars